PROGRAM
 • 10:00
  Səhər zəngİ
 • 11:30
  Ulduz Axını
 • 12:00
  Xəbərlər
 • 12:10
  İlqar Rəsul və
 • 12:55
  Anons
 • 13:00
  Xəbərlər
 • 13:10
  Ötən əsrin adamları
 • 13:55
  Anons
 • 14:00
  Xəbərlər
 • 14:10
  Serial
 • 15:00
  Xəbərlər
 • 15:10
  Avropa Oyunları
 • 15:40
  Reportyor
 • 15:45
  Portretlər
 • 15:55
  Sözsüz
 • 15:57
  Gündəliklər
 • 16:00
  Xəbərlər
 • 16:20
  Sosium
 • 16:50
  Reportyor
 • 16:55
  Gündəliklər
 • 17:00
  Xəbərlər
 • 17:10
  Ponaram
 • 17:55
  Anons
 • 18:00
  Xəbərlər
 • 18:10
  Portretlər
 • 18:20
  Manşet
 • 19:00
  Reportyor
 • 19:05
  Anons
 • 19:10
  Gündəliklər
 • 19:15
  Kino inciləri
 • 19:25
  Sözsüz
 • 19:30
  Ana xəbər
 • 20:00
  `Manşet
 • 20:40
  Reportyor
 • 20:45
  Gündəliklər
 • 20:47
  Anonslar
 • 21:00
  Xəbərlər
 • 21:10
  Serial
 • 22:00
  Xəbərlər
 • 22:10
  Ötən əsrin adamları
 • 23:00
  Xəbərlər
 • 23:10
  İlqar Rəsul və