PROGRAM
 • 10:00
  Xəbərlər
 • 10:10
  Film
 • 11:00
  Xəbərlər
 • 11:10
  Film (davamı)
 • 11:50
  Cizgilər
 • 12:00
  Xəbərlər
 • 12:10
  Olsun olmasın
 • 12:50
  Kino incilərimiz
 • 12:55
  Repartyor
 • 13:00
  Xəbərlər
 • 13:10
  Öncə sağlıq
 • 14:00
  Xəbərlər
 • 14:10
  Növbətçi hissə
 • 15:00
  Xəbərlər
 • 15:10
  Bizim şəbəkə
 • 15:40
  Portretlər
 • 16:00
  Xəbərlər
 • 16:10
  Sosium
 • 16:40
  Not dəftəri
 • 17:00
  Xəbərlər
 • 17:10
  İlqar Rəsul və
 • 18:00
  Xəbərlər
 • 18:10
  Kimsən sən
 • 18:40
  Müsahibə
 • 19:30
  Ana xəbər
 • 20:00
  3 Valet
 • 20:50
  Portretlər
 • 21:00
  Xəbərlər
 • 21:10
  Olsun olmasın
 • 21:50
  Kino incilərimiz
 • 22:00
  Xəbərlər
 • 22:10
  Film təkrar
 • 23:00
  Xəbərlər
 • 23:10
  Qoşa xətt
24.02.2014
Hazırladı:Ayşən Əhməd