“Ölən qardaşının ətini yeyən”lər, üzü odda yanan günahkarlar...

"Yaşıl orta" verilişində izləyəcəksiniz:

 

Qeybət nədir?

İslama görə, qeybətin hökmü

Bu barədə şəriət nə buyurur?

Olanı danışmaq da qeybət sayılırmı?

Ayələrin təfsiri

Qeybətçini hansı cəza gözləyir?

Kişilər yoxsa, qadınlar daha çox qeybət edir?

Bu əməldən çəkinənin savabı

Dinimizə görə, hansı hallarda qeybət halal sayılır? 

Qeybətin səbəb olduğu ağır günah: Allahın şəhidlərə belə bağışlamayacağı qul haqqı! 

Dinləyən də qeybətçinin günahına ortaqdır

Bu əməlin kəffarəsi varmı?

Qeybətin tövbəsi

Şəxs vəfat edibsə, kimdən halallıq almalı?

Eyni əməli edən möminin günahı daha çoxdurmu?

Müəllif | Apa.Tv
Könül Cəfərli

OXŞAR XƏBƏRLƏR